Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Ti KEM d.o.o. sudjelovao na tehničkoj edukaciji u Nizozemskoj

pro
04

Ti KEM d.o.o. sudjelovao na tehničkoj edukaciji u Nizozemskoj

addapt

Zaposlenici Ti KEM-a su sudjelovali tehničkoj edukaciji kod dobavljača ADD-APT od 02. – 04. rujna 2015.

Predavanja i edukacija se prvenstveno odnosila na sve novosti vezane za aditive za proizvodnju boja i žbuka.

Za sve informacije kontaktirajte nas putem e-maila: info@tikem. hr

 

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.