Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Ti KEM d.o.o zaposlenici posjetili EC Coating Show 2015 u Nurnbergu

pro
04

Ti KEM d.o.o zaposlenici posjetili EC Coating Show 2015 u Nurnbergu

EC

Ti KEM d.o.o. team zajedno sa svojim partnerima iz Ti KEM BH iz Bosne i Hercegovine posjetili najveći svjetski sajam kemijskih sirovina u Nurnbergu od 21. – 23. travnja 2015.

Ojačani su postojeći poslovni kontakti sa europskim dobavljačima ali i ostvareni novi snaži kontakti.

Za bilo kakve informacije kontaktirate nas putem e-maila: info@tikem.hr

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.